Samen betekenen we meer voor cliënten met langdurige zorg!

Professionals in zorg en welzijn werken samen aan een inclusieve samenleving. Samen werken we aan sterke verbindingen. En sluitende netwerken op lokaal en regionaal niveau. Alles met het doel om cliënten nog beter te kunnen helpen en te zorgen dat ze een passend zorgaanbod ontvangen. De veranderingen in de zorg en het sociaal domein vragen om nieuwe kennis en sterke competenties bij professionals. MEE Zuidwest Nederland zet haar unieke expertise graag in bij samenwerkingen. Ook delen wij onze expertise graag met andere professionals. Vanuit de MEE Academie bieden we verschillende workshops en training gericht op het realiseren van inclusie. 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die intensieve zorg en nabijheid nodig hebben. Niet alle Wlz-geïndiceerden en hun naasten kunnen goed duidelijk maken wat zij nodig hebben of zijn op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is. Om hun positie te versterken is in de Wlz vastgelegd dat zij recht hebben op onafhankelijke ondersteuning waar zij kosteloos gebruik van kunnen maken. In Zeeland is zorgkantoor CZ is uitvoerder van de Wlz en heeft hierover afspraken gemaakt met MEE Zuidwest Nederland.

Samenwerken? 

Wilt u vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden van samenwerking? Of wilt u dat wij een presentatie verzorgen over de mogelijkheden en de voordelen van onafhankelijke cliëntondersteuning. Neem dan contact met ons op.