Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan kunt u in Zeeland rechtstreeks terecht bij een cliëntondersteuner van MEE Zuidwest Nederland. In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat u hier gratis gebruik van kunt maken. 

Voor wie?

Met een Wlz-indicatie kunt u kosteloos een beroep doen op een cliëntondersteuner van MEE. Als u in een instelling woont, maar ook als u de zorg thuis krijgt via een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT).

Uw belang staat voorop

MEE werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en het zorgkantoor. Uw belang staat altijd voorop. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u bij het organiseren van wat u nodig heeft om uw leven zo goed mogelijk in te richten. Vaak heeft u te maken met verschillende organisaties en wet- en regelgeving. MEE zorgt voor samenhang en stemt als u dat fijn en nodig vindt af met uw netwerk (zoals mantelzorgers, familie en vrijwilligers).

Wat zijn de voordelen?

Cliëntondersteuning van MEE zorgt voor een sterkere positie van u als cliënt. Door te informeren, adviseren en begeleiden kun u weloverwogen keuzes maken die goed passen bij uw persoonlijke situatie.

Lees meer over onze dienstverlening.