Workshop: het herkennen van en optimaal weten om te gaan met autisme

Ervaringsoefening: Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Wat is autisme – theoretische kaders volgens de DSM 5.
Hoe herken ik mensen met autisme?
Hoe kan ik mijn omgang en communicatie met mensen met autisme verbeteren?
Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Workshopduur = 4 uur