Het Autisme Belevings Circuit – ABC circuit

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?

De workshop Autisme Belevings Circuit geeft een inkijk in hoe mensen met autisme de werkelijkheid beleven en wat er omgaat in hun gevoelswereld. Niet via complexe theorieën, maar door middel van korte en praktische opdrachten.

Via tien opdrachten brengt het Autisme Belevings Circuit de deelnemer in de gevoelswereld van het autisme. Autisme is beter te begrijpen als men zelf kan ervaren hoe het is om informatie anders te verwerken. Door deze workshop ervaart de deelnemer dit zintuiglijk en aan den lijve. Tevens worden er tips gegeven na elke opdracht hoe hiermee het beste om te gaan en wordt hierbij ook kort  de vertaalslag gemaakt vanuit theoretische kaders. Zodat men niet alleen ervaart hoe het is maar vooral ook na afloop autismevriendelijker kan werken en de vertaalslag weet te maken naar de eigen dagelijkse praktijk.

Workshopduur = 2,5 – 4 uur