disclaimer

MEE Zuidwest Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om de informatie actueel en correct te houden. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de informatie gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. Toch kan het voorkomen dat de informatie niet in alle gevallen actueel is. Daarom kunnen aan de gegevens op deze site geen rechten worden ontleend. Komt u informatie tegen die niet juist is? Dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt, zodat wij de informatie kunnen aanpassen. Dit kan via communicatie@meewestbrabant.nl.

Informatie van andere organisaties

Deze website bevat informatie, links en verwijzingen naar andere organisaties. Hiervoor is MEE Zuidwest Nederland niet verantwoordelijk en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik hiervan.

Gebruik WiFi netwerk

Er zijn een aantal voorwaarden voor het gebruik van het WiFi netwerk in onze vestigingen. Lees hier verder.

Copyright © 2016 MEE Zuidwest Nederland

Alle werken en informatie op de MEE Zuidwest Nederland-website zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankrechten van MEE Zuidwest Nederland. Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven of anderszins overeengekomen.