Wet Langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over?

Dan kunt u in Zeeland rechtstreeks terecht bij een cliëntondersteuner van MEE Zuidwest Nederland. In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat u bij allerlei vragen over uw zorg gratis de hulp in kunt roepen van een cliëntondersteuner van MEE. Wij helpen u en uw omgeving bij het organiseren van wat u nodig heeft om uw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Uw wens staat centraal. En de ondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Vaak heeft u te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. MEE zorgt voor samenhang in het zorgaanbod en stemt samen met u waar nodig af met uw netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers).

Waarom?

Een cliëntondersteuner zorgt voor een sterkere positie van u als cliënt. Door u te informeren, adviseren en te begeleiden kunt u de keuzes maken die aansluiten bij uw wensen en uw persoonlijke situatie. Onze cliëntondersteuners zijn goed bekend met de (zorg)mogelijkheden op de Zeeuwse eilanden. U kunt hierbij denken aan het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod. In onze ondersteuning staat uw belang altijd centraal.

Wat kan MEE voor u betekenen?

MEE kan u hulp bieden bij de volgende zaken:

  • informatie en advies; 
  • ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan; 
  • ondersteuning bij het vinden van een passende zorgaanbieder en passende zorg; 
  • ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan en het voeren van zorgplanbesprekingen met de zorgaanbieder; 
  • bemiddeling als de zorg niet conform verwachtingen wordt geleverd; 
  • ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep; 
  • ondersteuning bij herindicatie.

Cliëntondersteuning vanuit de gemeente

Heeft u geen indicatie voor langdurige zorg? Ook vanuit de Wmo, Participatie- of Jeugdwet, kunt u in Zeeland aanspraak maken op onafhankelijke cliëntondersteuning. Klik hier voor de organisatie in uw gemeente.