‘Als je het op school hoort, ga je toch beter nadenken’

Bradley is 15 jaar en zit op een Praktijkschool, waar hij de training Smart met Geld heeft gevolgd.  Zijn ouders hebben een café, dat hij later graag wil overnemen.  Bradley is een fanatiek voetballer;  traint drie keer in de week bij een vereniging  en speelt iedere week een wedstrijd. In het weekend gaat hij meestal naar zijn vrienden. Ze gaan dan met zo’n tien man straatvoetballen of gezellig praten en playstationnen bij iemand thuis.

Bradley krijgt vijf euro zakgeld per week en daarnaast  vijftig  euro in de maand voor kleding. Ook geven zijn ouders hem vaak geld tussendoor: “De ene keer krijg ik 10 euro, de andere keer kan ik 15 euro krijgen, dan weer 2 euro voor een broodje. Dat is iedere keer verschillend.” Een groot deel van dat geld gaat op in de snackbar en daar spreekt zijn vader hem regelmatig  op aan. “Hij zegt dat ik het geld te snel opmaak en dat ik moet sparen. Ik heb dat wel geprobeerd, maar het geld is opgegaan in de snackbar en aan kleding. Ik wil er graag goed uitzien en koop vaak merkkleding.”

De training Smart met Geld vond Bradley heel interessant. “De filmpjes waren erg leuk en het  samen bespreken ook. Interessant om te horen hoe anderen het doen. Bijvoorbeeld dat sommigen hun kleding nog met hun ouders kopen, terwijl ik dat met vrienden doe.”

Hij heeft er ook veel van geleerd: “Ik heb gezien hoe mensen in de schulden komen en mezelf voorgenomen om nooit van iemand te lenen.  En ik weet nu dat je geld opzij moet leggen voor leuke dingen. Mijn ouders probeerden me dat ook bij te brengen. Dan dacht ik jaja dat zal wel, die zeuren over zoveel dingen. Maar als je het op school hoort, dan ga je toch beter nadenken. Ik probeer mijn geld nu in mijn zak te houden. Zet mijn zakgeld op mijn bankrekening en ga minder vaak naar de snackbar. Ook het geld  dat ik verdien met oppassen op mijn neefje zet ik nu opzij.”

Wat is Smart met Geld? 
Smart met Geld is een project van MEE dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking leven vaak bij de dag, kunnen moeilijk nee zeggen en vinden het lastig verleidingen te weerstaan. Met alle gevolgen van dien: misbruik, criminaliteit of overlast. Met Smart met Geld leren ze hoe ze beter met geld kunnen omgaan, waardoor ze meer grip krijgen op hun uitgaven. Door de praktische aanpak wordt de weerbaarheid van jongeren vergroot en ouders worden bewust van hun rol met betrekking tot financieel opvoeden.

Het project Smart met Geld bestaat onder meer uit een trainingsprogramma voor leerlingen van 15 tot 18 jaar op praktijkscholen en themabijeenkomsten voor ouders van deze leerlingen. Daarnaast organiseert MEE lokale platforms waar professionals gestimuleerd worden om vaker met jongeren in gesprek te gaan over geld. Lokale samenwerkingspartners - zoals gemeenten, lokale Rabobanken en professionals die met deze jongeren werken - krijgen handvatten om samen werk te maken van preventie om zo schulden bij deze jongeren te voorkomen.

Dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een financiële bijdrage van de Rabobank Foundation wordt het project de komende jaren verder uitgerold. MEE Nederland streeft ernaar dat Smart met Geld uiteindelijk op alle174 praktijkscholen in Nederland wordt aangeboden, zodat ruim 26.000 jongeren worden bereikt. 

Meer informatie over Smart met Geld vindt u op www.smartmetgeld.nl.