Sociale Netwerk Versterking: onze werkwijze

Sociale Netwerk Versterking versterkt iemands netwerk en daarmee de persoon zelf. Je helpt hem zijn netwerk te verkennen, te versterken, te benutten en te activeren. Het netwerk wordt mede-eigenaar gemaakt van het probleem én van de oplossing.

Van oudsher lossen professionals problemen veelal op vóór iemand. Dient zich een nieuw probleem aan, dan moet de persoon opnieuw professionele hulp zoeken. Het gevolg? Mensen groeien niet en blijven afhankelijk van professionele passanten in hun leven.

Dat kan anders. Mensen zijn prima in staat om zelf oplossingen aan te dragen voor problemen. Vaak sluiten deze zelfs beter aan bij de persoonlijke situatie. Deze plannen en besluiten zijn duurzamer.

Hoe werkt het?

Om iemand zelf verantwoordelijk te maken voor de oplossing van zijn problemen en hier zijn netwerk bij te betrekken, doorloop je een proces. 
Het start bij het levensverhaal van de persoon. Vervolgens breng je samen met de persoon en de mensen die dichtbij hem staan, het netwerk in kaart.

Hierna volgt het organiseren van een meedenkbijeenkomst, waarin de persoon een plan voor de toekomst maakt met zijn netwerk. Als laatste vormt de persoon een basisteam met een aantal mensen, om ervoor te zorgen dat het plan uitgevoerd wordt.

Nieuwsgierig geworden? Lees hier de samenvatting van de werkwijze.

MEE Zuidwest Nederland werkt vanuit de visie en werkwijze Sociale Netwerk Versterking en biedt een training voor professionals. Het werken vanuit Sociale Netwerk Versterking is een ingrijpend leerproces. Wij kunnen dit leerproces vormgeven via een aantal stappen.