10-03-2016 | In 2016 kunnen cliënten met een Wlz-indicatie in Zeeland terecht bij MEE Zuidwest Nederland

MEE zet haar expertise in om meedoen mogelijk te maken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ook voor 2016 zijn alle twintig MEE-organisaties in Nederland ingekocht om onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz). Zo is MEE-ondersteuning overal in Nederland voor alle burgers dichtbij beschikbaar. Hiermee is MEE de grootste organisatie voor cliëntondersteuning vanuit de Wlz. In Zeeland heeft het zorgkantoor onder andere MEE Zuidwest Nederland ingekocht. 

Sinds 1 januari 2016 is MEE Zeeland gestopt en werken alle haar voormalig consulenten bij algemene voorzieningen. Dit is gedaan om de specifieke expertise voor leven met een beperking volledig te integreren en voor alle burgers beschikbaar te stellen. Voor cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg kunnen mensen in Zeeland onder andere bij MEE Zuidwest Nederland terecht. Deze MEE-organisatie is gelieerd aan MEE West-Brabant en wil graag samen met de algemene Zeeuwse voorzieningen en de oud-collega’s van MEE Zeeland blijven ontwikkelen aan kennis en expertise die bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking volledig mee kunnen doen. 

Eigen regie

Onafhankelijke cliëntondersteuning bevordert de eigen regie van de cliënt en kan op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit in de langdurige zorg.  Mede dankzij de ondersteuning van MEE Zuidwest Nederland kan mevrouw Demmers bijvoorbeeld haar door een hersenbloeding zwaar gehandicapte man zelf thuis verzorgen. Ze vond het een hele administratieve rompslomp om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. “En ik had toch al mijn handen vol aan de zorg voor Maarten. Gelukkig kwam ik via MEE met Astrid in aanraking.” MEE-consulente Astrid leerde mevrouw Demmers haar netwerk in te zetten en ondersteunde haar bij het aanvragen van een pgb. Het klikte meteen. Zij heeft mij geholpen alles op een rijtje te zetten en de administratie te ordenen. Samen hebben we een pgb aangevraagd. Astrid heeft me een belangrijke steun in de rug gegeven in een heel moeilijke tijd.”

Meer informatie vindt u in onze folder Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg.